PKN
Protestantse Gemeente Vlagtwedde
 
algemene gegevens algemene gegevens

Protestantse Gemeente Vlagtwedde
Vledderkamp 58
Postadres: postbus 59
9540 AB Vlagtwedde 
website: www.pknvlagtwedde.nl
RSIN (fiscaal nummer) 0025.47.843 

De protestantse gemeente Vlagtwedde wordt bestuurd door de kerkenraad.. De leden van de kerkenraad werken op basis van vrijwilligerswerk en ontvangen hiervoor geen vergoeding.
Voor de samenstelling verwijzen wij u naar de gegevens op deze website.
De kerkenraad wordt ondersteund door het college van kerkrentmeesters. Ook dit betreft vrijwilligerswerk en ook hier staat geen vergoeding tegenover. Voor de samenstelling van het college van kerkrentmeesters verwijzen wij u ook naar de gegevens op de website.

Doelstelling:
De Protestantse gemeente Vlagtwedde is een gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten”. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

Beloningsbeleid
 
Organisatie en bestuur van de kerk zijn geheel in handen van onbetaalde vrijwilligers.

Beloningen/vergoedingen voor:
- kerkelijk werker
- koster
- organisten
- preekbeurten
zijn geregeld conform de richtlijnen van de PKN met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden.

Verslag activiteiten
In het regelmatig verschijnend kerkblad "Samen Een" wordt verslag gedaan van de verschillende activiteiten. Samen Een wordt ook op de website gepubliceerd.
 

terug
 
 
 
Informatie
Protestantse Gemeente Vlagtwedde
Vledderkamp 58
Postadres: postbus 59
9540 AB Vlagtwedde 
rek.nr. kerk 3657.01.076
rek.nr. zending/diaconie 3657.02.919

                                                             

 

___________________________________


De diensten van de Protestantse Gemeente te Vlagtwedde
zijn ook via internet te beluisteren.
Dit kan ook op een later tijdstip dan de daadwerkelijke dienst.

http://www.kerkomroep.nl/?mp=17866

 (Dan eerst de provincie Groningen aanklikken en vervolgens de gereformeerde kerk Vlagtwedde opzoeken.
Daarna op het groene rondje klikken en een keuze maken uit de verschillende diensten. Met het pijltje in het groene vakje kunt u de gewenste dienst afspelen.) 

 

 

 

meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.