PKN
Protestantse Gemeente Vlagtwedde
 
baten en lasten baten en lasten

Baten en lasten
 
Baten
                                   Begroting 2016     Rekening 2016     Rekening 2015

Rentebaten                   1500                   781                      1242
Vrijwillige bijdragen      36500                 32878                   36837

Totale baten                  38000                 33659                    38079

Lasten

Gebouwen                    8000                    5671                      9013
Pastoraat                     18400                  16900                     11478
Kerkdiensten                1900                    1740                       1879
Bijdr. andere organen   2750                    277                         2932
Salarissen                    4600                    4780                       4509
Beheer en adm.            950                      976                         1198
Bankkosten                  250                      241                         323
Over. lasten en baten  1550                     282                         1715

 Totale lasten                38400                  33367                      33047

 Resultaat                     -400                     292                         5032

 
 
 
 

 
 
 
 
 

terug
 
 
 
Informatie
Protestantse Gemeente Vlagtwedde
Vledderkamp 58
Postadres: postbus 59
9540 AB Vlagtwedde 
rek.nr. kerk 3657.01.076
rek.nr. zending/diaconie 3657.02.919

                                                             

 

___________________________________


De diensten van de Protestantse Gemeente te Vlagtwedde
zijn ook via internet te beluisteren.
Dit kan ook op een later tijdstip dan de daadwerkelijke dienst.

http://www.kerkomroep.nl/?mp=17866

 (Dan eerst de provincie Groningen aanklikken en vervolgens de gereformeerde kerk Vlagtwedde opzoeken.
Daarna op het groene rondje klikken en een keuze maken uit de verschillende diensten. Met het pijltje in het groene vakje kunt u de gewenste dienst afspelen.) 

 

 

 

meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.