PKN
Protestantse Gemeente Vlagtwedde
 
beleidsplan 2018-2022 beleidsplan 2018-2022
 
PROTESTANTSE GEMEENTE VLAGTWEDDE
 
BELEIDSPLAN 2018-2022 
 
 
PROFIEL
 
De Protestantse Gemeente Vlagtwedde is een kleine plattelandsgemeente met ongeveer 150 leden, die zich thuis voelen binnen de PKN. Overeenkomstig de landelijke trend is er sprake van een daling van het aantal actieve leden en daarmee een geringere deelname aan de kerkelijke activiteiten. Gelukkig is er een trouwe, actieve en betrokken kern. Op basis van een jaarlijks opnieuw vast te stellen overeenkomst is ds. Baan op freelance basis werkzaam voor onze gemeente.
 
Vanuit de opdracht die God, door Jezus Christus, aan ons christenen heeft gegeven wil de kerkenraad blijven werken aan een levendige gemeente.
 
VISIE
 
Onze gemeente wil zich laten inspireren, leiden, opwekken en vertroosten door het woord van God. Het is goed om samen met andere christenen gestalte te geven aan een gemeente zoals God die bedoeld heeft, waarin voor iedereen plaats is. Een gemeente die haar missionaire taak serieus neemt. Een gemeente waarin de leden liefdevol met elkaar omgaan en ruimte is voor elkaars blijdschap en verdriet. Om al doende elkaar te sterken in geloof en te laten groeien als mens.
 
RICHTINGEVENDE UITSPRAKEN
 
Doelstelling: in stand houden protestantse gemeente Vlagtwedde
We richten ons primair op de basale invulling van de kerkdiensten
Voor Initiatieven vanuit de gemeente staat de kerkenraad open  
We gaan niet actief op zoek naar samenwerkings- en / of fusiepartners
De kerkenraad bestaat uit minimaal 6 mensen (vz-scriba-2 ouderling-2 diaken)
De commissie van beheer functioneert
Er is een preekvoorziener actief
Er is een boekhouder
Externe inhuur voor bepaalde functies is mogelijk
De ondergrens voor de deelname aan de kerkdiensten is ……
Een pastoraal team functioneert onder begeleiding van pastor

BELEID
 
De kerkenraad heeft een aantal werkvelden bepaald waaraan gewerkt wordt vanuit haar visie. 

Organisatie
Vieringen
Betrokkenheid.
Pastoraat en Missie
Geloofsverdieping
Jeugd- en jongerenwerk 
Deze werkvelden hebben veel raakvlakken met elkaar en vormen dan ook een geheel. Er moet samenhang blijven in te ontwikkelen beleid op de afzonderlijke werkvelden. Belangrijk is ook om te beseffen dat inzet op deze werkvelden een rechtstreeks positief effect heeft op de verbondenheid van de gemeenteleden met elkaar als gezin van God.
 
UITVOERING
 
De kerkenraad wil graag samen met de gemeente op weg gaan, wegen zoeken en inslaan. Hiertoe zullen commissies, taakgroepen en individuele gemeenteleden gestimuleerd worden om op ieders eigen gebied mee te denken over concrete stappen en activiteiten die gezet en georganiseerd kunnen worden.
 
De uitwerking van dit beleid zal geschieden in de vorm van jaarplannen. Ieder jaar zal, op initiatief van de kerkenraad, een jaarplan opgesteld worden, waarin accenten gelegd zullen worden. Uiteraard zullen ook regelmatig evaluaties plaatsvinden.
 
Steeds weer zal daarin contact gezocht worden met de gemeente.
 
De komende jaren zal de nadruk liggen op het draaiende houden van de organisatie. 
 
De Kerkenraad van de Protestantste Gemeente Vlagtwedde
februari 2017
 
terug
 
 
 
contact
Protestantse Gemeente Vlagtwedde
Vledderkamp 58
Postadres: postbus 59
9540 AB Vlagtwedde 
scriba.pgvlagtwedde@gmail.com 
 
kerkradio
De kerkdiensten zijn ook te beluisteren via: www.kerkomroep.nl 
 
verslag gemeenteavond
meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.